ما نیز همانند بسیاری از شما مراجعه کنندگان به این پایگاه مجازی، در برهه ای از زمان، سختی ها و پیچیدگی های مراحل خرید یا فروش در شکل سنتی آن را درک کرده ایم ،به خوبی می دانیم که یافتن مشتریان واقعی و اعتبار سنجی شده آن هم در طیف وسیع ، برای خرید وفروش در بازار شلوغ کنونی، کاری بس پر دغدغه، زمان بر، و گیج کننده است، همچنین میدانیم تبلیغ و معرفی محصول به بازار هدف چقدر میتواند هزینه بر باشد و یا نقش کارگزاران فروش و دلالان چقدر پررنگ است از این رو به عنوان افرادی که نسبت به مقوله خرید و فروش و تحولات گوناگون این صنعت پویا بی تفاوت نیستیم، بر آن شدیم که ضمن بررسی عمیق و علمی بازار خرید و فروش کنونی کشور، بررسی تجارب مشابه سایت های دیگر و درک نیاز ها، محدودیت ها، و فرصت های موجود، به ایجاد و راه اندازی پایگاهی مجازی بپردازیم و سعی کنیم ارزش های زیر را به آن اضافه کنیم
1_ دسترسی به بازار وسیع، آنلاین و مشتریان واقعی اعتبار سنجی شده
2_ تبلیغ و معرفی محصولات (خدمات) به بانک اطلاعات Dealer
3_ امکان رصد وتحلیل اطلاعات بازار و دسترسی به قیمت رقابتی واقعی
4_ امکان دریافت اطلاع از فروش های لحظه ای بازار مرتبط با محصول ها
5_ کاهش هزینه و ریسک فروش به خریداران معتبر
6_ کاهش هزینه نیروی انسانی
7_ حذف واسطه گری در معاملات
8- بازاریابی هوشمندانه وهدفمند
اگرچه نهایت سعی خود را نموده ایم تا به حداکثر سادگی در فرآیند خرید و فروش دست پیدا کنیم، لیکن همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای هرچه بهتر و کارآمدتر کردن این فرآیند هستیم. در صورتی که علاقمند به در میان گذاشتن نظرات خودهستید، آنها را به آدرس info@dealerapp.ir ارسال نمائید.

شرکت بهینه صنعت شاهین
اسما صمدی

×

دانلود اپلیکیشن